Privredna komora Srbije je samostalna, nevladina, poslovno-stručna i interesna asocijacija pravnih i fizičkih lica koja
obavljaju registrovanu privrednu delatnost.
Članovi Komore:
• preduzeća iz svih privrednih oblasti i grana, u svim oblicima svojine
• banke i druge finansijske organizacije
• organizacije za osiguranje
• poljoprivredne zadruge - kao kolektivni članovi preko svog saveza
• zanatske i druge radnje - kao kolektivni članovi preko svojih udruženja
 Funkcije komore
•interesna asocijacija privrede - zastupa zajedničke interese preduzeća i drugih privrednih subjekata pred državnim
organima i organizacijama, u kreiranju privrednog sistema, mera ekonomske politike, uslova privređivanja i
poslovanja
•mesto okupljanja i dogovaranja - usklađivanje interesa i aktivnosti preduzeća, utvrđivanje zajedničkih stavova,
razmena iskustava, uspostavljanje međusobnih poslovnih veza, i dr.
•poslovno-stručna institucija - svojim članicama daje određene informacije i pruža stručnu pomoć i konsalting usluge
•usklađivanje razvoja - učesnik u kreiranju i realizaciji strategije razvoja, politike regionalnog razvoja, infrastrukture i
novih projekata
•negovanje dobrih poslovnih običaja - jačanje poslovnog morala u privredi, sudovi časti i arbitraža
•javna ovlašćenja izdavanje sertifikata, uverenja, saglasnosti i dozvola u poslovanju sa inostranstvom, bonitet
preduzeća, vođenje registara
•informisanje javnosti - informisanje privrede i javnosti o radu Komore i njenih organa, informisanje unutar komorskog
sistema, saradnja sa sredstvima javnog informisanja, izdavanje glasila Privredne komore Srbije "PKS info“, itd.

Strukovna gimnazija „Aleko Konstantinov“ osnovana je 1949. godine na osnovu odluke Saveta ministara. Škola se razvija i afirmiše tokom vremena, postajući centar stručnog obrazovanja u kome se edukuju generacije visoko kvalifikovanih stručnjaka iz regiona. Škola je naročito posvećena razvoju društvenih i građanskih vrednosti kojima uče mlade ljude i pripremaju ih da pronađu svoje životne ciljeve, da napreduju na putu znanja i ličnog razvoja. Kao rezultat promena na tržištu rada i nastalih potreba za stručnjacima iz oblasti ugostiteljstva, u akademskoj godini 2010/2011 su usvojene nove smernice vezane za profesionalnu orjentaciju. Pokrenuti su novi specijalizovani nastavni planovi i programi - „Restoraterstvo“, „Ketering“ i "Proizvodnja i usluge vezane za restorane i zabave". Škola je opremljena kuhinjom za obuku i praktičnu nastavu. Škola takođe ima sklopljene ugovore sa poslodavcima iz oblasti ugostiteljstva za obavljanje stručne prakse učenika. Učenici postižu dobre rezultate, i nastavljaju školovanje u visokoškolskim ustanovama sa profesionalnom orijentacijom.

Privredna i industrijska komora Vrace je nevladina organizacija od javnog interesa osnovana 1991. godine. Formirana je kao reprezentativno udruženje preduzetnika, kompanija i institucija sa ciljem da zaštite svoje interese i utiču na formiranje poslovne i društvene klime, pružajući uslove za društveno-ekonomski rast u razvoj životnog okruženja u okrugu Vraca i severozapadu Bugarske. Privredna komora Vrace blisko sarađuje sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i drugim nevladinim organizacijama, malim i srednjim preduzećima, akademskim i istraživačkim telima, kao i sa ostalim strukturama za podršku poslovanju i privrednim komora iz inostranstva. Struktura Privredne komora Vrace, sa svojim osnovanim regionalnim kancelarijama u gradovima Lom, Berkovica i Botevgrad, obuhvata preko 1.000 firmi koje posluju u regionu Vraca, bez obzira na oblik njihovog vlasništva.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu je državna akreditovana ustanova visokog obrazovanja čije aktivnosti kombinuju obrazovni i istraživački rad kao deo jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Osnovana 1975. godine, Škola pruža kvalitetno obrazovanje zasnovano na savremenim studijskim programima, kao i aktivno učešće u regionalnom i nacionalnom ekonomskom i društvenom razvoju. Škola nudi osnovne strukovne i specijalističke studije iz oblasti društvenohumanističkih nauka i tehničko-tehnoloških nauka. Škola realizuje sledeće studijske programe: Finansije, računovodstvo i bankarstvo, Menadžment biznisa i logistike, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment tehnologije hrane i gastronomije i Poslovna informatika i E-biznis, na prvom nivou studija, kao i studijski program Poslovna ekonomija i menadžment na drugom nivou studija. Škola integriše evropske obrazovne trendove u svoje nastavne procese, promovišući najveće vrednosti jednog društva – znanje, stručnost i kulturu rada.