Žig

Tokom realizacije projekta Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga registrovaće sertifikacioni zaštitni žig za gastronomske proizvode /
usluge poznate pod nazivom Leskovački specijaliteti sa roštilja.
Specifični tradicionalni gastronomski proizvodi / usluge vezani za Jablanički okrug će biti zaštićeni zaštitnim znakom.
Leskovački gastronomski proizvodi / usluge koje su predmet registracije, do sada nisu standardizovani, pripremljeni i servirani na pravilan tradicionalni način. S obzirom na to da se ovi proizvodi pripremaju i u drugim regionima i inostranstvu pod istim ili sličnim nazivom, u svrhu
pravljenja kvalitativne razlike između različitih pružalaca usluga i proizvoda, neophodno je odrediti pravila i metode pripreme i serviranja pripremom elaborata i dobijanjem zaštitnog znaka. Zaštitnim žigom će se stvoriti kvalitativna razlika između davalaca usluga koji prihvataju
pripremu specijaliteta po uslovima predviđenim za registraciju zaštitnog žiga i onih koji to ne čine. Pošto su Leskovački tradicionalni gastronomski proizvodi dobro poznati, Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga je pomogla sertifikaciju geografske oznake porekla za Leskovačko roštilj meso kao sirovine za proizvode Leskovačkog roštilja, a
registracija žiga je aktivnost koja logično sledi kako bi se povećao kvalitet i kvantitet gastronomske i turističke ponude regiona.